Herstel op de FPA (2)

Sterker nog, het is beslist geen aanbevelingswaardige trip. Op de FPA zitten mensen met diverse indicaties. Die door de rechter gedwongen zijn om behandeld te worden na het plegen van een delict onder invloed van een ‘gebrek aan de geestesvermogens’ zoals dat deftig heet. Dat betekent dat daar dus (ook) gevaarlijke gekken zitten. TBS-gestraften dus concreet.