Ik kan het wel niet (6)

Okay uit de reeks nu nieuws – daarmee bedoel ik het autobiografisch werk dat in het heden speelt, volgt nu een nieuw deel. Getikt vanuit een sluimerende somberheid op een hete dag eind juni 2021. Een somberheid die wel degelijk serieus te nemen valt, maar toch nog zeker geen depressie mag heten. Is dat zo?

Herstel op de FPA (3)

Goed ik heb dus zes maanden niet alleen maar zitten duimendraaien daar op Heiloo natuurlijk hè. Er was arbeidsmatige therapeutische en zeker ook leerzame dagbesteding waar we naar toe konden aldaar. Het een en ander was zelfs doeltreffender georganiseerd dan het suffe assemblagewerk dat FPA De Boog toentertijd bood.