VPS TransIP

Server Onderhoud / Migratie (2)

Naar aanleiding van wat hulp van mijn 1337-haxxor-vriendjes bij Tweakers.net en TransIP, ben ik de komende dagen wel zoet met het inrichten en beheren en hosten van mijn eigenste Email-service. Daarmee komt een eind aan een tijdperk van 14 jaar cloudservice via Google. Alles komt naar je toe deze zomer, en in Nederland te staan. Waar het veilig staat en net zoveel brood vreet trouwens.

Ik kan het wel niet (6)

Okay uit de reeks nu nieuws – daarmee bedoel ik het autobiografisch werk dat in het heden speelt, volgt nu een nieuw deel. Getikt vanuit een sluimerende somberheid op een hete dag eind juni 2021. Een somberheid die wel degelijk serieus te nemen valt, maar toch nog zeker geen depressie mag heten. Is dat zo?

Herstel op de FPA (3)

Goed ik heb dus zes maanden niet alleen maar zitten duimendraaien daar op Heiloo natuurlijk hè. Er was arbeidsmatige therapeutische en zeker ook leerzame dagbesteding waar we naar toe konden aldaar. Het een en ander was zelfs doeltreffender georganiseerd dan het suffe assemblagewerk dat FPA De Boog toentertijd bood.

Herstel op de FPA (2)

Sterker nog, het is beslist geen aanbevelingswaardige trip. Op de FPA zitten mensen met diverse indicaties. Die door de rechter gedwongen zijn om behandeld te worden na het plegen van een delict onder invloed van een ‘gebrek aan de geestesvermogens’ zoals dat deftig heet. Dat betekent dat daar dus (ook) gevaarlijke gekken zitten. TBS-gestraften dus concreet.